23شهریور

فریاد

الان از اون وقتاییه که باس یه پست بزارم تو بلاگ. حس عجیبی دارم. اما نمیاد کلمه ای. امون از زمانی که حرف نیاد.

پس فریاد میزنم

آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ ………

27تیر

غیر قابل انکاره

غیر قابل انکاره، یه زمانایی از زندگیه هر آدمی که، برمیگرده و پشت سرشو میبینه، چیکا کرده، چیکا میخواد بکنه، راه درستو اومده یا نیومده، آدمای درستیو به زندگیش راه داده یا نداده و کلی سوالای دیگه شبیه این، وقتی تموم این سوالا جمع میشه، ویوت از آینده تار میشه، دیگه جلوتو نمیبینی، میگردی دنبال چیزی یا کسی که بتونه یه تلنگر بت بزنه، اینجور وقتاست که دوس داری همه چیو بزاری کنارو یه راه تازرو بری، همه چیو فراموش کنی، حتی خودتو، یکی دیگه بشی، جمله ها زیادن، یه نفر خودتی. به عمر هم رو به روت.

28اردیبهشت

انتظار نداشته باش !!!

تا وقتی درست نشدی، انتظار نداشته باش بقیه درست شند.
تا وقتی دروغ میگی، انتظار نداشته باش بقیه دروغ نگند.
تا وقتی صبر نداری، انتظار نداشته باش بقیه داشته باشند.
تا وقتی اعتماد نداری، انتظار نداشته باش بقیه اعتماد کنند.
تا وقتی احساس نداری، انتظار نداشته باش بقیه داشته باشند.
تا وقتی صداقت نداری، انتظار نداشته باش بقیه صادق باشند.
تا وقتی عصبانی میشی، انتظار نداشته باش بقیه عصبانی نشند.
تا وقتی به بقیه می خندی، انتظار نداشته باش بقیه بهت نخندند.
تا وقتی از بقیه متنفری، انتظار نداشته باش بقیه ازت متنفر نباشند.
تا وقتی بقیرو دوست نداشته باشی، انتظار نداشته باش بقیه دوستت داشته باشند.
تا وقتی درست عاشق خودت نشدی، انتظار نداشته باش بقیه درست عاشقت شند.
تا وقتی به خودت باور نداری، انتظار نداشته باش بقیه بهت باور داشته باشند.
ادامه دارد ………..
تهش اینه که
تا وقتی خودت نخواستی …… از بقیه هم نخواه .
.
متوجه شدم که توی اکثر پست هام از مسئله زمان استفاده می کنم !!!!

26اردیبهشت

آدم ها

یکی از معضلات آدم بودن اینه که خیالت هیچوقت راحت نیست، همیشه تو اعماق ذهنت دنبال چیزی می گردی که میدونی چیه، ولی چون نداریش یا نمیدونی از کجا و چجوری پیداش کنی یا نمیتونی به دستش بیاری، ناخواسته خواستنشو هاشا می کنی و سرتو فرو می کنی تو خودتو کارات تا نداشتنش عذابت نده.
و درست وقتی که میخوای چشاتو رو هم بزاری، میفته به افکارت و حسرت زمانی که از دست دادیرو میخوری!!! تقصیر ما آدما چیه؟؟؟
راه دوری نیست، این روزای من…..

11اردیبهشت

ساکت میشم.

نفس می کشم، زندگی می کنم.
برا گفتن، دستم به نوشتن نمیره.
پیچا کم شدن، ولی خیلی طولانی.
میگه الف، میگم آینده، آرزو، استقلال، ابرای بارونی، اس ام اس، احساس
میگه ب، میگم باور، برگ، بچم، بچه ای، بچه ایم، بچه اند.
میگه پ، میگم پدرم، پیاده، پول، پر
میگه ت، میگم تئاتر، تا کی؟
میگه ث، میگم هی
میگه ج، میگم جابر، جبران، جیب
میگه چ، میگم چقدر؟
میگه ح، میگم حال، حادثه، حوصله ندارم!!!
میگه خ، میگم خیال، خر هم خودتی!!!
میگه د، میگم دوست، دوا، درد، دارد.
میگه ذ، میگم ذلیل
میگه ر، میگم رفتی برگرد.
میگه ز، میگم زندگی، زیاد میخوام، خیلی زیاد.
میگه ژ، میگم ژولوسکا!!!
میگه س، میگم سر به سرم نزار…
میگه ش، میگم شب، شالاپ، شیشه عمر
میگه ص، میگم صبر، صداقت
میگه ض، میگم ضرر
میگه ط، میگم طیب
میگه ظ، میگم ظرفارو بشور
میگه ع، میگم عین خیالشم نیسق.
میگم غ، میگم غلام
میگه ف، میگم فراوون
میگه ک، میگم کودک.
میگم گ، میگم گریه!!!
میگه ل، میگم لاف
میگه م، میگم مادرم، مهربان، مهدی، منطق
میگه ن، ساکت میشم.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved