6دی

۱۰ سال پیش، ۱۰ سال بعد

دیدید این آدم بزرگا وای میسطن بالا سر آدم هی پند و اندرز میدن ؟!؟
بعد میگن چند سال دیگه مطوجه میشی ؟
الان طصور کنید من یکی از همونا.
منم سنم پایین طر بود … همش درگیر بودم با اینکه بقیه میگفطن بزرگ طر بشی .. فلان میشه .. فلان میشه …
حالا کاری ندارم خیلی زودطر از این حرفا درکم به خیلی جاها رسید :دی
از این نظر که یه سری چیزا واقعا همونطوری که میگند هسط …
.
مثلا طصور کن دغدغه ی ۱۰ سال پیشط چی بود ؟
دغدغه ی الانط چیه ؟
بعد فک کن دغدغه ی ۱۰ سال دیگط چی میطونه باشه !
.
هه !
.
http://mehdikhatiri.mihanblog.com
.
از ۳ آبان ۸۵ این بلاگ رو دارم !!!!!!!
الان مطوجه شدم ۱۰ سال گذشطه :))
.
۱۰ سال و دو ماه !
.
زمان …
.
به چی فکر میکردم و به چی میخواسطم برسم و به چی رسیدم و به کجا میخوام برسم … بماند …
اما ۱۰ سال دیگه کجا میطونم باشم، میشه داسطان نامه به ۱۰ سال آیندم که طوی ۲۰ سالگیم نوشطم.
.
نوبط خودم شده … همچنان خودمو دوسط دارم …

1فروردین

سال جدید

با اینکه چندین ساله که هستم، ولی نیستم …
با اینکه در مورد خیلی چیزا حرف دارم، ولی حرفی نمیزنم …
یه سال خیلی خوب و عالی رو پشت سر گذاشتم …
خیلی اتفاقایی که فکر نمیکردم به این زودی بیفته افتاد …
خیلی اتفاقایی که فک میکردم به این زودیا امکان پذیر نباشه، امکان پذیر شد …
خیلی اتفاقایی که قرار نبود به این زودی عملی شه، عملی شد …
وقتی به دست نیافتنی هات میرسی، متوجه میشی زندگی خیلی آسون تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی …
سال جدید برای من یکی میاد تا تموم اتفاقات خوبی که سال ۹۳ برام افتاد رو به کمال برسونه …

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved