12اسفند

منم اون که تورو داده به مهتاب !!!

( کیو ؟!؟ )
ساعت یکه نیمه شبه بامداد روز دوشنبه دوازده اسفند سال نود و دو هستش !!!
با امروز که بامدادشیم، هجده روز دیگه تا شروع سال نود و سه مونده !!!
با اشکان مشغول کار روی چند تا پروژه مختلف به صورت همزمان …
مشغول خریدن سال نود و سه هستیم …
.
تیتر از وسطای شعر آهنگ علی لهراسبی – کوه … پخش شده از اشکان !!!
.
کانوی-اسپانتا

6مهر

تاثیر منفی

موضوعه رفع نشده، گذاشتمش یه گوشه، اگه قرار باشه رو زندگی و مسیری که دارم میرم و سرعتش تاثیر منفی بزاره، هرچقدر هم قرار باشه حل و فصلشون خوب باشه، همین که پروسه ی حل و فصلش ممکنه داغونم کنه و منو به هم بریزه، همون بهتر بره یه گوشه تا وقتش برسه.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved