آرشیو سالانه: 2013

28سپتامبر

تاثیر منفی

موضوعه رفع نشده، گذاشتمش یه گوشه، اگه قرار باشه رو زندگی و مسیری که دارم میرم و سرعتش تاثیر منفی بزاره، هرچقدر هم قرار باشه حل و فصلشون خوب باشه، همین که پروسه ی حل و فصلش ممکنه داغونم کنه و منو به هم بریزه، همون بهتر بره یه گوشه تا وقتش برسه.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved