عقل نوشته

4اسفند

مرداب خوابیده یا آدم صبور

مرداب برای بدست آوردن نیلوفر سالها می خوابه تا آرامش نیلوفر به هم نخوره پس اگه کسی رو دوست داری برای داشتنش سالها صبر کن.
——————————————————————————-
بابا .. مردابه … آدم که نیست مثه من … تازه اون میخوابه تا آرامش نیلوفر به هم نخوره … من که نمیتونم چند سال بخوابم … من تو بیداری هم میتونم به نیلوفر کاری نداشته باشم٬ مثه الان … واسه این که آرامشش به هم نخوره باید یه جوری اثرش تو فکرم کم بشه یا نه … ولی نمیشه خوب … آخه من باس چه کنم
من کسی رو دوست دارم که حتی تا چند سال دیگه هم دستم بهش نمیرسه٬ حالا مرداب خوابیده بودن یا آدم صبور بودن فرقی هم به حال من میکنه ؟
—————————————————————————–
اینا ربطی به بالا نداره:
ببینم مترسک .. تو نمیخوای آن شی … فقط همون نیم ساعت ؟

30آذر

عوض شدن

پریروزا داشتم به یکی از دوستام فکر می کردم که میخواست عوض شه …. همش می گفت: من ایکارو کردم٬ دیگه نمیکنم به جاش این کار رو می کنم ٬ من اون کارو می کردم ٬ دیگه انجامش نمیدم٬ بجاش اینکارو می کنم …. بهش میگم تو که میخوای عوض شی چرا هی گذشتتو میاری وسط … کسی که یکیو زده ٬ بعد عذاب وجدان گرفته نمیاد بگه ایندفعه آروم تر بزنم که عذاب وجدان نگیرم ٬ میاد میگه من دیگه هیچ وقت کسیو نمیزنم.پس:
کسی که میخواد عوض شه، نگاه نمیکنه چی بوده، نگاه میکنه چی میخواد بشه.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved