عقل نوشته

6مهر

تاثیر منفی

موضوعه رفع نشده، گذاشتمش یه گوشه، اگه قرار باشه رو زندگی و مسیری که دارم میرم و سرعتش تاثیر منفی بزاره، هرچقدر هم قرار باشه حل و فصلشون خوب باشه، همین که پروسه ی حل و فصلش ممکنه داغونم کنه و منو به هم بریزه، همون بهتر بره یه گوشه تا وقتش برسه.

27تیر

غیر قابل انکاره

غیر قابل انکاره، یه زمانایی از زندگیه هر آدمی که، برمیگرده و پشت سرشو میبینه، چیکا کرده، چیکا میخواد بکنه، راه درستو اومده یا نیومده، آدمای درستیو به زندگیش راه داده یا نداده و کلی سوالای دیگه شبیه این، وقتی تموم این سوالا جمع میشه، ویوت از آینده تار میشه، دیگه جلوتو نمیبینی، میگردی دنبال چیزی یا کسی که بتونه یه تلنگر بت بزنه، اینجور وقتاست که دوس داری همه چیو بزاری کنارو یه راه تازرو بری، همه چیو فراموش کنی، حتی خودتو، یکی دیگه بشی، جمله ها زیادن، یه نفر خودتی. به عمر هم رو به روت.

28اردیبهشت

انتظار نداشته باش !!!

تا وقتی درست نشدی، انتظار نداشته باش بقیه درست شند.
تا وقتی دروغ میگی، انتظار نداشته باش بقیه دروغ نگند.
تا وقتی صبر نداری، انتظار نداشته باش بقیه داشته باشند.
تا وقتی اعتماد نداری، انتظار نداشته باش بقیه اعتماد کنند.
تا وقتی احساس نداری، انتظار نداشته باش بقیه داشته باشند.
تا وقتی صداقت نداری، انتظار نداشته باش بقیه صادق باشند.
تا وقتی عصبانی میشی، انتظار نداشته باش بقیه عصبانی نشند.
تا وقتی به بقیه می خندی، انتظار نداشته باش بقیه بهت نخندند.
تا وقتی از بقیه متنفری، انتظار نداشته باش بقیه ازت متنفر نباشند.
تا وقتی بقیرو دوست نداشته باشی، انتظار نداشته باش بقیه دوستت داشته باشند.
تا وقتی درست عاشق خودت نشدی، انتظار نداشته باش بقیه درست عاشقت شند.
تا وقتی به خودت باور نداری، انتظار نداشته باش بقیه بهت باور داشته باشند.
ادامه دارد ………..
تهش اینه که
تا وقتی خودت نخواستی …… از بقیه هم نخواه .
.
متوجه شدم که توی اکثر پست هام از مسئله زمان استفاده می کنم !!!!

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved