قلب نوشته

7مهر

با حجم انرژی چه کنیم ؟
توی بهترین دوران عمرم دارم زندگی میکنم…
با کلی دوست خوب و پر انرژی تر از خودم …
کلی آدم دوست داشتنی که هر روز پر انرژی دارن تلاش میکنم …
شاید هم توی رویا دارم زندگی میکنم …
قدرتمند تر از همیشه … روشن تر از همیشه …
.
🧡 چراغارو روشن کنیم یا زوده ؟
.
.
.
گول چهره خستم رو‌ هم نخورید 😁 توی عکس‌ خوب نیفتادم
.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved