دست نوشته

3فروردین

نود و هشته نود و هشته نود و هشت …
.
هر وقت کپشن طولانی مینویسم… به این فکر میکنم که اینقدر توی سوشیال مدیا حرفای مختلف زده میشه، همه فقط شدیم گوش، دریغ از تفکر…
.
ایضا سال خوبی داشته باشید.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved