نویسنده: مهدی خطیری

عاشق خودمم. شدیدا رکم. بیخیالم. تنفر یا علاقرو راحت بیان می کنم. تعریف از خود رو ایراد نمیدونم اگه حقیقت باشه. اعتماد به نفس فت و فراوون. همیشه خندونم. عصبی نمیشم. زیاد فکر می کنم، خیلی زیاد. از هیچی ناراحت نمیشم. از هیچی + مرگ نمیترسم. بین عموم سنگین، کم حرف میزنمو خوب نگاه می کنمو خنده. بین دوستان + اینترنت فقط دیوونه بازیو تخلیه انرژی مثبت. با هرکس عین خودش رفتار می کنم. شدیدا راست گوامو منطقی، از پنهان کاری متنفرم. برا همه کارام دلیل دارم. تا حالا هم اینطور صریح خودمو معرفی نکرده بودم. + ادامه دارد.
27دسامبر

۱۰ سال پیش، ۱۰ سال بعد

دیدید این آدم بزرگا وای میسطن بالا سر آدم هی پند و اندرز میدن ؟!؟
بعد میگن چند سال دیگه مطوجه میشی ؟
الان طصور کنید من یکی از همونا.
منم سنم پایین طر بود … همش درگیر بودم با اینکه بقیه میگفطن بزرگ طر بشی .. فلان میشه .. فلان میشه …
حالا کاری ندارم خیلی زودطر از این حرفا درکم به خیلی جاها رسید :دی
از این نظر که یه سری چیزا واقعا همونطوری که میگند هسط …
.
مثلا طصور کن دغدغه ی ۱۰ سال پیشط چی بود ؟
دغدغه ی الانط چیه ؟
بعد فک کن دغدغه ی ۱۰ سال دیگط چی میطونه باشه !
.
هه !
.
http://mehdikhatiri.mihanblog.com
.
از ۳ آبان ۸۵ این بلاگ رو دارم !!!!!!!
الان مطوجه شدم ۱۰ سال گذشطه :))
.
۱۰ سال و دو ماه !
.
زمان …
.
به چی فکر میکردم و به چی میخواسطم برسم و به چی رسیدم و به کجا میخوام برسم … بماند …
اما ۱۰ سال دیگه کجا میطونم باشم، میشه داسطان نامه به ۱۰ سال آیندم که طوی ۲۰ سالگیم نوشطم.
.
نوبط خودم شده … همچنان خودمو دوسط دارم …

21مارس

سال جدید

با اینکه چندین ساله که هستم، ولی نیستم …
با اینکه در مورد خیلی چیزا حرف دارم، ولی حرفی نمیزنم …
یه سال خیلی خوب و عالی رو پشت سر گذاشتم …
خیلی اتفاقایی که فکر نمیکردم به این زودی بیفته افتاد …
خیلی اتفاقایی که فک میکردم به این زودیا امکان پذیر نباشه، امکان پذیر شد …
خیلی اتفاقایی که قرار نبود به این زودی عملی شه، عملی شد …
وقتی به دست نیافتنی هات میرسی، متوجه میشی زندگی خیلی آسون تر از اون چیزیه که فکرشو میکنی …
سال جدید برای من یکی میاد تا تموم اتفاقات خوبی که سال ۹۳ برام افتاد رو به کمال برسونه …

© Copyright 1989-2018, All Rights Reserved