آرشیو سالانه: 1389

28اسفند

خووب ببین چی میسازی!!!

چشاتو میبندی. بهش فکر می کنی. یه نفس عمیق می کشی ، جلو روته. مبهمه. دورش میگردی. سعی می کنی خووب نگاش کنی. فکر می کنی به اینکه همونی که میخوای شدی یا نه. تصویرت جلوت هی داره عوض میشه.
زمان، پیاده کردنه چیزی که تو ذهنته رو سخت می کنه.
اینم از سال نو.
.
فقط میخوام علامت سوال بره پایین. شاید دوباره فردا هم همینطور. همیشه فرصتش پیش نمیاد.

14دی

این منم

تو راه خودمم با خودم، خودمو زندگیرو زندگیمو تنهائیرو دوستیرو دوس دارم. بیشتر خودمو. کامپیوتر میخونمو اینترنتو نوشتنو خوندنو شنیدنو دیدنو دوس دارم. این منم:
عاشق خودمم. شدیدا رکم. بیخیالم. تنفر یا علاقرو راحت بیان می کنم. تعریف از خود رو ایراد نمیدونم اگه حقیقت باشه. اعتماد به نفس فت و فراوون. همیشه خندونم. عصبی نمیشم. زیاد فکر می کنم، خیلی زیاد. از هیچی ناراحت نمیشم. از هیچی + مرگ نمیترسم. بین عموم سنگین، کم حرف میزنمو خوب نگاه می کنمو خنده. بین دوستان + اینترنت فقط دیوونه بازیو تخلیه انرژی مثبت. با هرکس عین خودش رفتار می کنم. شدیدا راست گوامو منطقی، از پنهان کاری متنفرم. برا همه کارام دلیل دارم. تا حالا هم اینطور صریح خودمو معرفی نکرده بودم.
+ ادامه دارد.

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved