29آبان

خودت چطوری‌ ؟

سلام… فناوری نیروی هسته ای و پیروزی غرور آفرین دانشمندان توانمند مسلمان با ایمان ایرانی در زمینه بهره برداری صلح آمیز انرژی هسته ای و همچنین پیروزی حزب ا.. لبنان و شکست اسرائیل رو بی خیال… خودت چطوری؟
دیروز داشتم با یکی از بچه ها تلفنی صحبت میکردم میگفت تو چقدر چیز بارته٬ بهش میگم پسر خوب تو باید بهم بگی چقدر نادونی٬ میگه این حرفا چیه میزنی٬ گفتم: آخه خیلی چیزا هم هست که تو میدونی و من نمیدونم.
نتیجه: هر که بهت گفت نادون٬ بگو خودتی.
تا بعد بای.

بازنشر پست

درباره مهدی خطیری

عاشق خودمم. شدیدا رکم. بیخیالم. تنفر یا علاقرو راحت بیان می کنم. تعریف از خود رو ایراد نمیدونم اگه حقیقت باشه. اعتماد به نفس فت و فراوون. همیشه خندونم. عصبی نمیشم. زیاد فکر می کنم، خیلی زیاد. از هیچی ناراحت نمیشم. از هیچی + مرگ نمیترسم. بین عموم سنگین، کم حرف میزنمو خوب نگاه می کنمو خنده. بین دوستان + اینترنت فقط دیوونه بازیو تخلیه انرژی مثبت. با هرکس عین خودش رفتار می کنم. شدیدا راست گوامو منطقی، از پنهان کاری متنفرم. برا همه کارام دلیل دارم. تا حالا هم اینطور صریح خودمو معرفی نکرده بودم. + ادامه دارد.

پاسخ خود را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

© Copyright 1989-2020, All Rights Reserved